Lovene i Universet som styrer våre liv

997,00 kr

HVORDAN ENDRE LIVET DITT

De fleste har hørt om Loven om Tiltrekning som ble viden kjent gjennom boken og filmen The Secret. Det var bare toppen av isfjellet.

Loven om Tiltrekning må sees i sammenheng med andre og like viktige lover i universet som styrer våre liv. Dette programmet viser deg hvordan du kan benytte forståelsen av lovene til å nå dine mål slik at livet begynner å flyte. Slutt på stress og slit.

Det er som endelige å få tilgang til livets spilleregler. Alle lovene henger sammen og påvirker ditt liv i dag.

De aller fleste mennesker er totalt uvitende om disse lovene og tror derfor at livet er styrt av tilfeldigheter. Dette programmet som tar for seg 12 Universelle lover viser et annet bilde.

Med forståelsen av disse lovene vil du bli en bevisst skaper av din egen virkelighet.

Dette er et nettbasert video-kurs som inneholder 17 videoer. Tilsammen nesten 4 timer innspilt materiale.


Kurset er delt inn i fire deler:

Del 1: Introduksjon ( 1 video)
Del 2: Sinn, bevissthet og energi (3 videoer)
Del 3: Oversikt over Lovene ( 1 video)
Del 4: De 12 Lovene (12 videoer)

Følger du instruksene som blir gitt deg i dette kurset vil du forstå reglene til Livets Spill og se hvordan du hele tiden skaper din egen virkelighet.

Disse universelle lovene er like reelle som fysikkens lover. De styrer våre liv, men dersom man er uvitende om lovene vil livet virke tilfeldig og styrt av flaks og uflaks.

Nå kan du bli en av de få som virkelig forstår reglene til Livets Spill. Du kan bli en bevisst skaper av din egen virkelighet istedenfor å leve ubevisst slik de aller fleste mennesker gjør.