Om nettbutikken

Denne nettbutikken tilhører ProduktFokus Løken, org. nr 983401880 som eies av Camillo & Synnøve Løken. Alle prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer mva med unntak av bøker som er fritatt for mva.

Produktene som selges i denne nettbutikken har som formål å hjelpe mennesker til en bedre hverdag gjennom fokus på temaer som positiv tekning, hjertets kraft og bevissthetsøkning. Gjennom bøker, kurs/foredrag og veiledning formidler Camillo og Synnøve budskap om at det er et enormt potensiale i hvert eneste menneske. Med riktig forståelse av hvordan man benytter tanker og følelser som navigeringsverktøy i dette energihavet vi kaller vår virkelighet er det mulig å oppnå det man ønsker i livet.